Soyuz_nerushimy_respublik_svobodnykh_Splotila_naveki_velikaya_Rus_Da_zdravstvuyet_sozdanny_voley_narodov_Yediny_moguchy_Sovetsky_Soyuz

:Soyuz_nerushimy_respublik_svobodnykh_Splotila_naveki_velikaya_Rus_Da_zdravstvuyet_sozdanny_voley_narodov_Yediny_moguchy_Sovetsky_Soyuz:

Follow

Fediverseでもっともよく見られる名前が長いカスタム絵文字

· · SubwayTooter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Cutls

連合SNSMastodonサーバー。